ข่าวประชาสัมพันธ์: แม่นำโขง แม่นำสีนำตาลที่หล่อเลี้ยงผู้คน ในอุษาคเนย์

ภาพประกอบข่าว

แม่นำโขง แม่นำสีนำตาลที่หล่อเลี้ยงผู้คน ในอุษาคเนย์ ทีมงานสมูธ ลงเรือล่องแม่นำโขง จากหลวงพระบาง 2 ฟากฝั่ง เต็มไปด้วยวิถีชีวิต ของชาวลาว เช่น หาปลา,ร่อนทอง ( เหมือน อ.วังเหนือของเราเลยนิ),พระเณรเดินเท้าไปเรียนหนังสือ ,แวะถำศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระขอพร ( ถ้าได้จริงต้องกลับมาแก้บน) ปิดท้ายด้วยการชม พระอาทิตย์ตกดินจำนวนคลิกชม 587 ครั้ง

ภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่