ข่าวประชาสัมพันธ์: ชมรม TO BE NUMBER ONE ลำปางคว้าชัยภาคเหนือ

ภาพประกอบข่าว

นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จัดการประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับภาคเหนือระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศพส.จ.ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางเขต35 ได้คัดเลือกชมรมที่จะเข้าร่วมประกวดระดับภาคดังนี้

1.ชมรม TO BE NUMBER ONEในชุมชนภูมิภาคได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONEเซอร์เคิลเซรามิค ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา และชมรม TO BE NUMBER ONEเซอร์เคิลเซรามิค ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนชมรมในชุมชนและสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

จำนวนคลิกชม 581 ครั้ง

ภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่