ข่าวประชาสัมพันธ์: บรรยากาศวันแถลงข่าว วันช้างไทย 56 ที่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

บรรยากาศวันแถลงข่าว วันช้างไทย 56 ที่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
             เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 56 นำทีมโดย คุณนิบปกรณ์ สิงหพุทธางกูร
             ผู้อำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
             มีทีมงานของสมูธ เรดิโอ ไปร่วมด้วย