ข่าวประชาสัมพันธ์: บรรยากาศวันแถลงข่าว วันช้างไทย 56 ที่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

บรรยากาศวันแถลงข่าว วันช้างไทย 56 ที่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
             เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 56 นำทีมโดย คุณนิบปกรณ์ สิงหพุทธางกูร
             ผู้อำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
             มีทีมงานของสมูธ เรดิโอ ไปร่วมด้วย
 จำนวนคลิกชม 594 ครั้ง

ภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่